Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

REHBERLİKOkulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Mefkûre Kolejleri olarak eğitim anlayışımızda öğrencilerimizin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel,sosyal ve ruhsal gelişimlerini de hedeflemektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci içinde öğrencilerin gizlilik,güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.
 

Bireysel Görüşmeler;

 Öğrencilerimiz kendi ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin de bilgisi dahilinde rehberlik servisine başvurabilmektedirler.

 Sınıf öğretmenlerimizin öğrencileri hakkında gerekli gördüğü durumlarda rehberlik servisine öğrenci hakkında raporlar hazırlayarak rehberlik servisine yönlendirme yapabilmektedirler.Öğrencilerimize Yönelik Grup Çalışmaları;

Öğrencilerimizle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlamak amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılmaktadır.


Veli Görüşmeleri;

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi'nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilmektedir.


WISC-R ZEKA TESTİ

​​Türkiye'de geçerliliği ve güvenirliliği en yüksek olan WISC-R Zeka Testi okulumuz rehberlik servisinde öğrencilerimize uygulanabilmektedir. WISC-R Zeka Testi 6-16 yaş çocuklarına uygulanmakta olup 10 temel alt testten oluşmaktadır. Testi uygulamayı hedeflediğimiz öğrencilerimizin gerek ailesi gerek sınıf öğretmenin de bilgisi dahilinde Üstün Zekalı olduğu düşünülen ya da Özel Öğrenme Güçlüğü olabileceği düşünülen öğrencilerimize yönelik yapılabilmektedir.


Seminerlerimiz;

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, hem anasınıfı velilerimize hem de ilkokul sınıfı velilerimize periyodik olarak belirlenen ay içerisinde yapılmaktadır. Rehber Öğretmenimiz seminerlerimizde, öncelikle rehberlik servisinin sınıf öğretmeni ve velilerimizin koordineli bir şekilde yürütülmesiyle ilgili çalışmalarını yansıtıp, belirlenen konularla ilgili sunumlarını velilerimize aktarmakla birlikte, velilerimiz de Rehber Öğretmenimize merak ettiği soruları sorma fırsatını yakalamaktadırlar.

 

VELİ GİRİŞİ
EĞİTİM - ÖĞRETİM