Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

KULÜP ÇALIŞMALARI

SOSYAL KULÜP ÇALIŞMALARIMIZ


Mefkûre Eğitim Kurumları olarak eğitim ve öğretim programlarının dışında ek olarak uygulanan (Kulüp çalışmaları, grup çalışmaları ve okul dışı programlar) en az ana derslerimiz kadar önemsenmektedir. Sosyal Kulüpleri, öğrencileri eğitim öğretim yaşamı boyunca bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda desteklemektedir. Öğrencilerin, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri kulüplerde; güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, kendilerini ifade edebilecek ortamlar oluşturmak, yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, grup bilinci içerisinde paylaşmayı öğretmek, yaşadığı çevreye uyumunu sağlamak hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM